THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng hoạt động giảng dạy và học tập nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Căn cứ kế hoạch số 2344/KH-ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào ngày 18/11/2016 (kể cả các lớp có lịch học buổi tối) tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo thông báo; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Xem chi tiết tại: (tập tin đính kèm)