Căn cứ nhu cầu sử dụng phòng học phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ học, giảng dạy và làm việc, tham gia công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (nếu có); với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Các ngày 29, 30/6/2016 và 01, 02, 03, 04/7/2016

Địa điểm:

- Khu 1 (bao gồm Khoa Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Khu thực hành Khoa Y - Dược);

- Khu 2 (số 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, TP Trà Vinh);

- Khu 3 (số 01A, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh);

- Khu 4 (số 127, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh).

Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trở lại bình thường.

Đ nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được biết và thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Xem chi tiết tại: (tập tin đính kèm).