BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ: PHÒNG A11.211 - KHU HIỆU BỘ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
- Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: (+84).294.3855246 Số nội bộ: 146, 147
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.