LIÊN HỆ:
* Phòng Quản trị - Thiết bị: Phòng A11.211 - Khu hiệu bộ - Trường Đại học Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

GÓP Ý:
* Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: (+84).294.3855246 Số nội bộ: 146, 147
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Zalo: 01658467724

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ: