Để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện năm 2016. Điện lực Thành phố Trà Vinh sẽ tạm ngưng cung cấp điện trong khoảng thời gian công tác. Do đó Quý khách hàng sẽ bị mất điện cụ thể như sau:

* Thời gian dự kiến ngừng cung cấp điện:

Từ 07h30" đến 17h00" ngày 04/12/2016

 * Lý do mất điện: Di dời trụ theo yêu cầu khách hàng

Điện lực Thành phố Trà Vinh thông báo đến Quý khách hàng biết để sắp xếp công tác cho phù hợp. Nguồn điện có thể tái lập sớm hơn thời gian thông báo khi đơn vị thi công hoàn tất công tác. Để biết thông tin lịch ngừng cấp điện Quý khách hàng có thể truy cập vào Website Công ty Điện lực Trà Vinh: http://pctravinh.evnspc.vn

Số điện thoại để Quý cơ quan, khách hàng liện hệ: 0742210333.

Xem chi tiết tại: (văn bản đính kèm)